Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Om alle tijdschriften te kunnen bekijken moet je geregistreerd zijn op onze website.

Inloggen   Registreer je nu

Grenzeloos scheiden

Familierecht waaronder echtscheidingen en alimentatie, familiaal vermogensrecht en erfrecht, verwierf de jongste decennia meer en meer een internationaal karakter. De globalisering heeft uiteraard een grote impact op het leven van gezinnen en families over heel de wereld. Het familierecht maakte op internationaal vlak reeds heel wat veranderingen door. Het recht dient immers steeds afgestemd te worden op de veranderende samenleving.

Wanneer partijen verwikkeld zijn in een internationale echtscheiding, is de bijstand van een advocaat die gespecialiseerd is in internationaal familierecht cruciaal. Expatscheidingen monden vaker uit in een vechtscheiding omdat de gevolgen zoveel zwaarder zijn dan deze van een nationale scheiding. Enerzijds omdat één van de echtgenoten er veelal voor kiest om terug te keren naar het thuisland, wat inhoudt dat de kinderen ofwel mee verhuizen ofwel in het expatland blijven. Of de kinderen worden tweewekelijks overgevlogen. Het komt dan ook voor dat de ouder die ervoor vreest om de kinderen te verliezen, zich bezondigt aan parentale kinderontvoering.

Echtscheidingen komen relatief vaker voor onder expats. De stress van een emigratie kan op een relatie wegen. Denk aan het onevenwicht tussen de expat en de partner, het ontbreken van het sociaal netwerk waarop je thuis kon steunen, heimwee naar het thuisland, … Het zijn allemaal elementen die op een internationale relatie kunnen wegen. Langzamerhand ontstaat de vraag of de stap om naar het buitenland te verhuizen de juiste was. Wat volgt is een langdurig en pijnlijk proces, waarin partners elkaar steeds meer uit het oog verliezen. Totdat het hoge woord eruit is en de onderhuids woekerende scheiding realiteit wordt. Pas dan realiseren velen zich dat ze elkaar voor het vertrek niet de bekende ‘Wat als?’ vragen hebben gesteld.

Diverse aspecten kunnen een internationale scheiding bemoeilijken. Zo dient er een regeling getroffen te worden rond de alimentatie, pensioenen en de verdeling van het huwelijksvermogen. Hierbij stelt de vraag zich naar de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. Zowel de wetgeving van het thuisland als de wetgeving van het expatland en de internationale wetgeving (verdragen, verordeningen etc.) spelen hierbij een rol.

Expats hechten er belang aan om hun probleem in hun moedertaal uit te leggen aan iemand die ze begrijpen en vertrouwen. Het is niet voor niets dat een groeiend aantal Vlaamse advocaten zich specifiek op deze groep richt. Risico’s goed inschatten is beter dan ze te genezen. Het kan een geruststelling zijn om te weten dat je in geval van een relatiebreuk op een bepaalde solidariteit van je partner kan rekenen. Zorg daarom dat je weet onder welke status je vertrekt: ga je als gehuwd of samenwonend koppel? In België is het bijvoorbeeld zo dat het louter feitelijk samenwonen, zonder contract van wettelijke samenwoning, een samenlevingsvorm is zonder juridische solidariteit. Partners die huwen onder het stelsel van algehele gemeenschap kiezen daarentegen voor de ruimste vorm van solidariteit. Zorg ook dat je goed geïnformeerd bent over recht van het expatland en welke regelgeving daar van toepassing is. Veel meer in het dossier vanaf pag 36.