Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Werken in het buitenland

Een goede baan in het buitenland is voor velen een droom en het geheim zit hem in een goede voorbereiding. Er zijn drie vragen die je moet beantwoorden: is er werk? Wordt dat werk voldoende betaald? Hoe zit het met de overige arbeidsvoorwaarden, zoals de lengte van de werkweek, het aantal verlofdagen, pensioenopbouw? Binnen de EER is het vrij eenvoudig om snel werk te vinden, maar buiten de EER werken is heel wat moeilijker omdat je vaak een vergunning nodig hebt. Veel landen zijn erg streng als het om migrantenwerknemers gaat. Denk aan de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland,… 

Werkvergunning

Of je al dan niet mag werken in het buitenland, hangt af van land tot land. Als je een visum voor je land van bestemming hebt bekomen, wilt dat niet automatisch zeggen dat je er ook mag werken. Ga daarom op voorhand na of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om aan de slag te gaan. Een werkvergunning krijgen is vaak de gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en jezelf. Voor werkgevers is het een goed idee om een specialist onder de arm te nemen die advies kan geven over de procedure en de nodige documenten. Vaak is een goedkeuring van het lokale Ministerie van Arbeid nodig. Deze toestemming geeft men soms enkel als het werk niet door een lokale werknemer kan uitgevoerd worden. Beschikken over bepaalde capaciteiten en kennis die schaars is, heeft altijd een meerwaarde.

Tip: Ga naar de landenfiche van je land van bestemming en gebruik de aanwezige praktische links om meer te weten te komen over visums, werkvergunningen, etc.

Let op:

Wonen en/of werken in een ander land gaat gepaard met gevolgen voor:

  • gezondheidszorg
  • werkloosheid
  • uitkeringen
  • pensioen
  • belastingen

Expatriatie? Detachering? Lokaal contract?

Of je (in samenspraak met je werkgever) kiest voor een detachering of expatriatie dan wel voor een lokale tewerkstelling in het buitenland, hangt van een aantal factoren af. Als je Belgische werkgever je naar een ander land stuurt voor een tijdelijke opdracht, ben je een “gedetacheerde werknemer”. Tijdens een detachering blijft de arbeidsrelatie met de werkgever bestaan zodat je bij je terugkeer geen bijkomende formaliteiten meer moet vervullen. Bovendien blijf je onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van België, en vrijgesteld van onderwerping in het land van tijdelijke tewerkstelling.

Let op: een detachering is enkel mogelijk in een land waarmee België een sociale zekerheidsverdrag gesloten heeft (verdragsland). Bekijk zeker het overzicht van verdragslanden.

Voor buitenlandse opdrachten van langere duur is het vaak eenvoudiger om op basis van een lokaal contract aan de slag te gaan. Let wel op: bij een lokale tewerkstelling in het buitenland spelen enkel de lokale nationale loon- en arbeidsvoorwaarden een rol! Je valt dus in principe onder het socialezekerheidssysteem van dat nieuwe land en bijgevolg moet je ook voortaan daar je bijdrages betalen.

Tip: Twijfels over je sociale zekerheid? Gebruik het eenvoudige en duidelijke platform van de RSZ. Je kan je vragen ook sturen naar contact@rsz.fgov.be

Tip: Het is vaak aangeraden om een privéverzekering af te sluiten. Aanbieders van privéverzekeringen bieden de hefboom om het sociale aspect naar een hoger niveau te tillen. De sociale zekerheid in je nieuwe gastland kan immers heel sterk verschillen met die in België.

Overzeese Sociale Zekerheid

De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) is een openbare instelling met staatswaarborg die een volledige dekking op het vlak van sociale zekerheid (pensioen, ziekte, invaliditeit, geneeskundige verzorging, ongevallen,…) biedt. De OSZ is enkel mogelijk als je tewerkgesteld bent in een land buiten de EER of Zwitserland. Je kan je individueel aansluiten of je werkgever kan je verzekeren met een collectief contract. Je betaalt een maandelijkse bijdrage naar keuze, gelegen tussen een bij wet vastgelegd minimum- en maximumbedrag. De bedragen zijn gekoppeld aan de Belgische prijsindex. Meer informatie over OSZ, de tarieven en hoe je je kan aansluiten, vind je op de officiële site.

Werk zoeken: vacatures

Een job vinden begint bij het vinden van de juiste vacature. Op volgende sites vind je misschien je droomjob:

  • VIW vacatures

Onze eigen databank staat vol internationale vacatures. Gebruik filters om een bepaald land te vinden en vind zo snel de juiste job.

Je kan werkgevers ook laten weten dat je open staat voor een buitenlands avontuur. Publiceer je cv in de cv-databank en trek zo de aandacht van talloze internationale recruiters. Vergeet eerst niet lid te worden!

  • VDAB: internationale werksites

Wist je dat er ook een lijst van talloze internationale werksites op vdab.be staat? Je vindt er bovendien ook veel nuttige en praktische informatie terug. Er is ook een aparte lijst voor de Verenigde Staten.

Jooble is een vacatureplatform dat in meer dan 70 landen actief is.

Tip: Laat je diploma indien nodig internationaal erkennen. Diploma's worden immers niet automatisch erkend in alle landen. Als je je Vlaams diploma wil laten erkennen in het buitenland neem je contact op met het NARIC-centrum van dat land.