Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Dubbele nationaliteit

Sinds 2007 laat ons land de dubbele nationaliteit toe en kan men dus in bepaalde gevallen naast de Belgische ook een andere nationaliteit hebben. De dubbele nationaliteit maakt in de eerste plaats een betere integratie mogelijk van uitgeweken landgenoten. Elk land beslist wel nog steeds soeverein aan wie het zijn nationaliteit toekent en onder welke voorwaarden. De Belgische wetgeving zegt enkel dat je de Belgische nationaliteit niet verliest als je vrijwillig een andere aanneemt. Hieronder kom je meer te weten over het verkrijgen en behouden van de Belgische nationaliteit.

Als minderjarige

 • Geboorte uit een gemengd huwelijk waarbij minstens één ouder Belg is

  Het kind krijgt bij geboorte automatisch de Belgische nationaliteit als:

  • Het kind in België geboren is.
  • Het kind niet in België geboren is, maar de Belgische ouder wel.

Als de Belgische ouder in het buitenland geboren is, moet hij/zij een toekenningsverklaring indienen op een Belgische ambassade of consulaat. Dat moet binnen een termijn van vijf jaar na de geboorte. Als dat niet gebeurt, krijgt het kind automatisch de Belgische nationaliteit als het voor het achttiende levensjaar geen andere nationaliteit verkrijgt. Als het kind voor het achttiende levensjaar toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest het de Belgische.

Naast de Belgische nationaliteit bezit het kind ook de nationaliteit van de niet-Belgische ouder, tenzij  de wetgeving van zijn/haar land van herkomst dat anders bepaalt. Als het kind twee of meer nationaliteiten bezit,  waaronder de Belgische, wordt het kind in België beschouwd als Belg.

 • Geboorte uit een gemengd huwelijk waarin geen van beide ouders Belg is

Het kind heeft in principe dezelfde nationaliteit als de ouders, behalve als de wetgeving van hun land van herkomst dat anders bepaalt. Wanneer een van de ouders de Belgische nationaliteit verkrijgt voordat het kind meerderjarig is, wordt het kind in principe tegelijk Belg als het voldoet aan de voorwaarden.

Als meerderjarige

 • Je vraagt als Belg vrijwillig een vreemde nationaliteit aan

Sinds 2007 kan je naast de Belgische nationaliteit ook een andere nationaliteit hebben. Niet alle nationaliteitscombinaties zijn echter mogelijk. Uiteindelijk beslist elk land zelf aan wie het zijn nationaliteit toekent en onder welke voorwaarden. Informeer je dus goed bij de lokale instanties.

De wet op de dubbele nationaliteit vereist geen enkele administratieve formaliteit. Je hoeft dus helemaal niets te doen. Noch in België, noch in het buitenland. De maatregel heeft geen terugwerkende kracht. Als je de Belgische nationaliteit destijds verloren hebt, krijg je die niet automatisch terug. Als je dat wilt, moet je  een verklaring tot herkrijging indienen.

Verlies van de Belgische nationaliteit

In bepaalde gevallen kunnen zowel minder- als meerderjarigen de Belgische nationaliteit verliezen. Minderjarigen kunnen bijvoorbeeld de nationaliteit verliezen als de Belgische ouder zelf de nationaliteit verliest. Een persoon ouder dan 18 jaar kan onder bepaalde voorwaarden de Belgische nationaliteit verliezen als er geen behoudsverklaring is afgelegd voor de 28ste verjaardag. Er kan ook ten allen tijde vrijwillig afstand worden gedaan van de Belgische nationaliteit. Iedereen die de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze wel onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen.

Let op:

Je verliest bij gebrek aan behoudsverklaring automatisch de Belgische nationaliteit op je 28ste jaar als:

 • je in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967;

EN

 • je in België geen hoofdverblijfplaats hebt gehad tussen 18 en 28 jaar;

EN

 • je niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische organisatie;

EN

 • tussen je 18de en 28ste verjaardag geen behoudsverklaring hebt afgelegd bij een Belgisch consulaat of een Belgische gemeente;

EN

 • 2 of meer nationaliteiten bezit;

EN

 • de Belgische nationaliteit niet verworven hebt na 18 jaar.

Tip: Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je heel wat informatie over het verkrijgen, herkrijgen, behouden en verliezen van de Belgische nationaliteit.

Tip: Voor vragen over de Belgische nationaliteit, je Belgisch paspoort, de Burgerlijke stand, etc. kan je terecht bij de Dienst Burgerzaken van je Belgische gemeente en je bevoegde Belgische ambassade of consulaat in het buitenland.

Bron:

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/nationaliteit/dubbele_nationaliteit

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgische_nationaliteit