Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Belgische verkiezingen in het buitenland

Alle kiesgerechtigde landgenoten die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kunnen zich registreren als kiezer. Dat gebeurt dus niet automatisch. Voor  elke verkiezing zal je moeten bevestigen op welke manier je wil stemmen: persoonlijke stemming in een Belgische gemeente of een diplomatieke/consulaire post, stemming bij volmacht in een Belgische gemeente of een diplomatieke/consulaire post of stemming per briefwisseling. Het stemrecht voor Belgen in het buitenland beperkt zich tot het federale niveau.

Europese verkiezingen

Als je in een EU-lidstaat woont, mag je ook deelnemen aan de Europese verkiezingen. Na een aanvraag bij de Belgische ambassade of het consulaat, zal je in de aanloop van de verkiezingen een stembiljet krijgen. Je kan je stem op het stembiljet uitbrengen en het vervolgens in een neutrale retouromslag terugsturen naar het bijzonder kiesbureau van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken.

Contacteer je bevoegde ambassade of consulaat voor meer informatie over de verkiezingen in het buitenland.

Bron:

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen/stemrecht-en-stemplicht-bij-verkiezingen/kunnen-belgen-het-buitenland-deelnemen-aan-verkiezingen-belgie

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/Belgen_binnen_eu