homepage

Nieuws uit de wereld

Brent Meersman
Dagdagelijks nemen we het woord ‘expat’ in de mond, maar misschien beseffen we niet altijd de draagwijdte ervan. De definitie van ‘expat’ is misschien niet altijd even duidelijk. Dit opiniestuk van de BBC duidt kort en gevat hoe heterogeen dé expat is. Wat is een expat nu juist? En wanneer is een expat een immigrant, of wanneer niet? ‘Expat’ is een geladen woord. Het draagt veel connotaties, vooroordelen en veronderstellingen mee over klassen, onderwijs en privileges. Net zoals ‘immigrant’ en ‘migrant’ een andere set veronderstellingen oproepen. Meestal